Hyppää pääsisältöön
x

Ympäristö

Ympäristö

Esimerkillinen kiertotalous teollisuudesta koteihin

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

Tontit
 • Edistetään kiertotalouden ratkaisuita mm. tonttien rakentamisessa > maamassojen uudelleenkäyttöä edistävät ratkaisut (paikkatieto, yhteistyö mm. ympäryskuntien kanssa, ennakointi).
 • Teemoitetut yritysalueet > saman tyyppiset, toisiaan tukevat toiminnot samalle alueelle.
Toimitilat ja rakentaminen
 • Edistetään vanhojen toimitilojen uudelleenkäyttöä/ uusien käyttötarkoituksien löytämistä.
 • Luodaan kiertotaloutta suosiva rakentamisen kriteeristö (maamassat, rakentamisen materiaalit yms.), joka ohjaa rakentamista, mutta ei kuitenkaan ole kaupankäynnin este
Teolliset symbioosit
 • Houkutellaan yrityksiä, jotka tukevat olemassa olevia teollisia symbiooseja, periaatteella toisen jäte on toisen raaka-aine.
 • Ollaan mukana asiaa edistävässä T&K-toiminnassa.

ENERGIATALOUS

Energiapolitiikka
 • Suositaan kestävän kehityksen energiapoliittisia ratkaisuja, esim. aurinkopuisto.
Jakamistalous
 • Edistetään jakamistalouden kehittymistä mm. aluesuunnitteluun liittyvillä, uudenlaisilla logistisilla ratkaisuilla.
 • Edistetään jakamistaloutta suosivia ratkaisuja ja mahdollistetaan pilotointi.
T&K ja uudet innovaatiot
 • Edistetään kierto- ja jakamistaloutta kehittävää T&K-toimintaa yhteistyössä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

INVESTOINNIT

Nokialla on edessään merkittäviä kiinteistöinvestointeja.
Investoinnit voidaan toteuttaa innovatiivisesti ja ympäristöystävällisesti huomioimalla mm.

 • Energiatehokkuus, energian talteenotto
 • Kestävä rakentaminen, puun käyttö
 • Muunneltavuus, tehokkuus
 • Uusiutuva energia. Aurinko ja biokaasua jätteistä
 • Jätehuolto ja jätevedet. Kierrätys ja uudelleenkäyttö
 • Joukkoliikenne ja polkupyörät

Investoinnit voidaan myös mahdollisesti rahoittaa innovatiivisesti ja samalla ympäristöystävällisesti, esimerkiksi vihreällä bondilla tai Tekesin osarahoituksella

KÄYTTÄJÄT

Kaupungin laitokset ja kodit
 • Kierrätysohjeiden luomisen/päivittämisen tarve kaikissa julkisissa laitoksissa (mm. koulut, päiväkodit, terveyskeskus, vanhainkoti, kaupungintalo, varikko)
  Yhtenäinen ohje ja toimintatapa puuttuu
  Kierrätyksen täytyy olla kannustavaa, ei niin, että aiheuttaa kustannusrasitetta yksikölle
  Muovin kierrätys nyt ja tulevaisuudessa
 • Asunto-osakeyhtiöt ratkaisevassa roolissa. Miten vaikutetaan niihin? Esim. muovin kierrätys omaan pihaan?
 • Kierrätyskynnyksen madaltaminen: korttelikeräyskokeilut, valistus ja tiedotus