Hyppää pääsisältöön
x

Elinvoima

Elinvoima

Innostava alueiden käyttö

ASUMINEN

 • Viihtyisä kaupunki syntyy elävästä kaupunkikulttuurista.
 • Kaupungin on pidettävä huolta toimivien kuntapalveluiden kehittämisestä.
 • Kaavoituksen parantaminen on keskeinen tavoite kaikessa turvallisen elinympäristön suunnittelussa.
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen tavoite kaikessa liikennesuunnittelussa.

YRITTÄMINEN

 • Pk-yritykset isompien toimijoiden kanssa muodostavat perustan Nokian elinvoimalle ja työllistymiselle.
 • Yrityksiä varten tulee olla saatavilla yhden luukun lähipalveluita elinkaaren eri vaiheissa, lisäksi tiivistä vuoropuhelua koko yrittäjäkentän ja kaupungin välille.
 • Yritystontteja riittävästi tarjolle.

PALVELUT

 • Kaupungin on pidettävä huolta toimivien kuntapalveluiden kehittämisestä.
 • Innovatiivista palveluiden yhdistämistä.
 • Kaupungin kotisivut kaipaavat ehostusta: terveyspalveluiden tiedot pitäisi näkyä huomattavasti suuremmilla kirjaimilla, jotta esimerkiksi näkörajoitteiset löytäisivät mm. ensiavun yhteystiedot.
 • Kaupunki-imagon parantamiseksi kaupungin on rakennettava hyvinvointikeskus sekä tarjottava lapsille terveellinen opppimisympäristö.

YHTEYDET

 • Kaupungin on suunniteltava keskusta-alueelle toimivat liityntäparkit.
 • Lähijunan edellytyksenä on lisäraiteen rakentaminen.
 • Tulevaisuudessa kaupungin joukkoliikenteen merkitys kasvaa ja siihen on varattava suunnitteluresursseja. Toimiva joukkoliikenne on kaupungin elinehto.
 • Positiivista suhtautumista yksityisautoilua kohtaan. Palvelujen pitää olla esteettömästi saavutettavissa.

MATKAILU

 • Nokian on kohdennettava matkailumarkkinointia erityisesti elämyslomailijoille.
 • Kaupungin vetovoimaa on kasvatettava erityisesti kotimaan matkailijoiden keskuudessa.
 • Kaupunkikulttuurin säilyttäminen sekä oikeanlainen markkinointi on tehokkain tapa kasvattaa matkailua.
 • Matkailua on kehitettävä Visit Nokia -hankkeen avulla.